Ningbo Zhengguang Resin Co., Ltd. Ningbo Zhengguang Resin Co., Ltd.